Cách phân biệt sổ giả và đọc thông tin trên sổ đỏ, sổ hồng

Uniland Real gởi đến bạn cách phân biệt đơn giản về sổ giả và cách đọc thông tin chi tiết trên sổ đỏ, sổ hồng. Đây là cách phân biệt mới nhất được cập nhật năm 2020.

I. Cách phân biệt sổ giả và đọc thông tin trên sổ đỏ, sổ hồng

1. Sổ đỏ, sổ hồng là gì?

2. Các thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)

Trang 1: Quốc Huy Việt Nam; Nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen; Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài khoản khác gắng liền với đất; Sổ phát hành giấy chứng nhận (số Seri) gồm 02 chữ cái Tiếng Việt và 06 chữ số

Trang 2: Các thông tin liên quan đến thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú.

Ngày tháng năm ký giấy chứng nhận và cơ quan quản ký cấp giấy Chứng nhận, có dấu mộc đỏ. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận

Trang 3: Sơ đồ thửa đất, gồm hình thể đất, chiều dài các cạnh, số thửa, tên công trình, phương hướng, chỉ giới, mốc giới quy hoạch; Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận.

Trang 4: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) gồm những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận giống một phần trang 03, lưu ý đối với người dược cấp giấy chứng nhận, mã vạch. Ngoài ra, còn có trang bổ dung được in nền trắng, chữ đen.

3. Các ký hiệu đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)

Một số ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ Địa chính, mảnh trích địa chính theo thông tư 25/2014/TT-BTNMT.

Các ký hiệu đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

4. Cách phân biệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)

Cách phân biệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cách phân biệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất