Danh mục các công trình giao thông tại Phú Giáo đến năm 2030

Huyện Phú Giáo được quy hoạch là thủ phủ khu công nghiệp mới của tỉnh Bình Dương, với hơn 10 cụm, khu công nghiệp được quy hoạch đã, đang và sắp đưa vào xây dựng, hoạt động. Nơi đây sẽ thu hút lượng lớn chuyên viên, kĩ sư, và công nhân về đây sinh sống và làm việc cũng như định cư lâu dài. Và để phát triển thu hút được dòng vốn FDI cũng như tạo lực cho sự phát triển công nghiệp, thì bắt buộc cơ sở hạ tầng giao thông phải xây dựng nâng cấp mở mới.

tạo lực bắc tân uyên phú giáo bàu bàng
Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đang thi công sẽ thúc đẩy phát triển mạnh
công nghiệp hóa tại Phú Giáo

Và sau đây là thông tin các tuyến đường giao thông tại Phú Giáo sẽ được mở rộng và mở mới xây dựng giai đoạn 2021 đến 2030 được công bố chính thức từ huyện Phú Giáo:

 

 

STT

 

TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

 

ĐỊA ĐIỂM

LOẠI ĐẤT

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

DIỆN TÍCH

(ha)

   10.1

Đường Hồ Chí Minh

Tân Long, Phước Hòa

DGT

2026-2030

89,00

10.2

Đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Chơn Thành

Phước Hòa, Tân Long

DGT

2022-2025

55,00

 

10.3

 

Đường tạo lực Bàu Bàng - Phú Giáo - Bắc Tân Uyên

xã Phước Hòa, Vĩnh Hòa,Tam Lập, An Bình và TT Phước Vĩnh

 

DGT

 

2021

 

56,11

10.4

Mở rộng đường ĐT.741 (LG 54m)

Phước Hòa, Vĩnh Hòa,Phước Vĩnh, An Bình

DGT

2026-2030

28,28

10.5

Mở mới đường 745B (Vành đai 6) - LG 60m

Xã Phước Sang, Tân Hiệp,An Linh, Tân Long

DGT

2026-2030

90,00

10.6

Đường ĐT 750B

xã Tam Lập, Tân Long,Vĩnh Hòa,Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

48,00

10.7

Mở rộng đường ĐH.501 (LG 32 m)

TT Phước Vĩnh, Xã TamLập

DGT

2022-2023

16,62

 

10.8

Mở rộng và nâng cấp 2 làn xe lên 4 làn xe đường ĐH 502 (đoạn qua từ Ngã 3 cây Khô đến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo -

Bàu Bàng)

 

Xã Tam Lập, Vĩnh Hòa

 

DGT

 

2022

 

11,20

10.9

Mở rộng ĐH 502 (đoạn qua cầu Vàm Vá 2 đi nhà thờ Nước

Vàng)

Xã Tam Lập, An Bình

DGT

2026-2030

11,70

10.10

Mở rộng ĐH 503

Xã Tam Lập

DGT

2026-2030

 

10.11

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.504 (A Bình, P Sang, A Linh, An Thái)

Xã Phước Sang, An Bình,

An Linh

DGT

2022

15,18

10.12

Mở rộng đường ĐH506

xã Vĩnh Hòa, xã Phước

Sang

DGT

2022

14,65

10.13

Mở rộng đường ĐH507

xã Vĩnh Hòa

DGT

2022

3,40

10.14

Mở rộng đường ĐH.508

xã Tân Hiệp, Phước Sang

DGT

2024

11,40

10.15

Nối dài đường 510 tiếp giáp đường Hồ Chí Minh quy hoạch

Xã An Long

DGT

2022-2025

5,60

10.16

Mở rộng ĐH 514 ( đoạn từ ĐT 741 vào khu căn cứ quân sự kho

A xã Phước Hòa)

Xã Phước Hòa

DGT

2026-2030

9,50

10.17

Kéo dài đường ĐH 516 từ An Long qua Tân Hiệp nối ĐH 506

xã An Long, Tân Hiệp

DGT

2026-2030

22,00

10.18

Nâng cấp mở rộng ĐH 520

xã Phước Hòa

DGT

2022-2025

0,30

10.19

Đường vành đai dọc sông Bé

Xã Tam Lập, An Long, An Linh, An Thái, Tân Hiệp

DGT

2026-2030

68,34

10.20

Tuyến đường phía Tây (dọc sông Vàm Vá từ xã Phước Sang đến xã Vĩnh Hòa)

xã Phước Sang, VĨnh Hòa

DGT

2022-2025

44,80

10.21

Mở rộng đường 1-5 (LG20m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

1,26

10.22

Mở rộng đường Phan Chu Trinh (LG14m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

0,09

10.23

Quy hoạch đường phía sau trung tâm y tế (nối từ đường Phước Tiến đến đường Bố Mua - LG 14m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022-2025

0,68

10.24

Mở rộng đường 3-2 (LG54m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022

5,63

10.25

Mở rộng đường Bến Sạn (LG30m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

7,09

10.26

Nâng cấp, nối dài hẻm 60 - Đường Phan Bội Châu (Khu phố 3)

TT Phước Vĩnh

DGT

2021

0,04

10.27

Hẻm 60 đường Phan Bội Châu đến phía sau trung tâm y tê (LG

14m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

0,16

10.28

Đường nội bộ khu tái định cư Khu phố 9

TT Phước Vĩnh

DGT

2022

5,35

10.29

Đường nội bộ trong khu đô thị Phước Vĩnh - Vĩnh Hòa (Khu phố 8, 9 - LG 17 m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022-2025

8,49

10.30

Đường phía sau trường THPT Phước Vĩnh (lg 14M)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022-2025

0,35

10.31

Đường số 3 khu đô thị Phước Vĩnh - Vĩnh Hòa (Khu phố 8, 9 - LG 30 m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022-2025

6,34

10.32

Mở rộng hẻm 70 đường ĐT.741 (khu phố 6-LG20m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

1,49

10.33

Mở rộng đường từ ĐT.741 đi đường Công Chúa Ngọc Hân (khu phố 5 - LG 14m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

0,27

10.34

Đường vành đai đô thị từ đường 3-2 đi Vĩnh Hòa (LG 54m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

13,15

10.35

Bến xe huyện Phú Giáo

TT Phước Vĩnh

DGT

2022-2025

2,00

10.36

Mở rộng đường Cần Lô (LG10m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

0,96

10.37

Mở rộng đường 19-5 (LG 30m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

1,29

10.38

Nâng cấp, nối dài hẻm 3 - Đường 3/2 sang hẻm 53 đường ĐH

501 (Khu phố 8)

TT Phước Vĩnh

DGT

2021

0,18

10.39

Nâng cấp, nối dài hẻm 70 - Đường ĐT 741 (Khu phố 6)

TT Phước Vĩnh

DGT

2021

0,08

10.40

Mở rộng đường Bàu Ao (LG30m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2023

8,01

10.41

Mở rộng đường Công Chúa Ngọc Hân (LG30m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2021-2030

4,25

10.42

Mở rộng đường Phước Tiến (LG 14m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022-2025

0,30

10.43

Mở rộng đường Rạch Chàm (LG10m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022-2025

0,63

10.44

Mở rộng nhánh hẻm 124 đường Bàu Ao (LG10m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

0,75

10.45

Mở rộng hẻm 128 đường ĐT 741 (LG10m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

0,22

10.46

Mở rộng hẻm 26 đường Bàu Ao (LG10m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

0,10

10.47

Mở rộng hẻm 48 đường Phan Bội Châu (LG10m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

0,11

10.48

Mở rộng hẻm 5/16 đường ĐT.741 (LG 10m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

0,31

10.49

Mở rộng hẻm 79 đường Phan Bội Châu (LG10m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022-2025

0,06

10.50

Mở rộng đường nội bộ khu phố 3 (LG10m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022-2025

0,21

10.51

Mở rộng và nối dài đường 19/8 (LG30m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022-2025

1,49

10.52

Đường trục chính (đô thị phía nam thị trấn dự kiến - LG 30 m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

19,58

10.53

Đường trục chính (đô thị phía Đông đường 3-2 dự kiến - LG 30

m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2026-2030

24,77

10.54

Mở mới đường vào đất công của xã (đường Phước Sang 23) - LG 6m

Xã Phước Sang

DGT

2022-2025

0,50

10.55

Mở mới đường căn cứ 20 nhánh 1 (đường nhà ông Thành) - LG 5m

Xã Phước Sang

DGT

2021

0,13

10.56

Mở mới đường Phước Sang 2 - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2021

0,28

10.57

Mở mới đường trại ngỗng đến bờ kênh -LG 6m

Xã Phước Sang

DGT

2022-2025

0,53

10.58

Mở mới đường bàu Đồng Sơn nối dài - LG 6m

Xã Phước Sang

DGT

2022-2025

0,60

10.59

Mở mới đường Bàu Đồng Sơn - Nhánh 1 - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,56

10.60

Mở mới đường trắng nối dài -LG 5m

Xã Phước Sang

DGT

2022-2025

0,30

10.61

Mở mới đường nhánh cây me - nhánh 1 - LG 5m

Xã Phước Sang

DGT

2022-2025

0,68

10.62

Mở mới đường nhánh cây me - nhánh 2 - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2022-2025

0,50

10.63

Mở mới đường N1- LG 6m

Xã Phước Sang

DGT

2022-2025

0,60

10.64

Mở mới đường Kênh N2 - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,65

10.65

Mở mới đường Bàu Điếc nối dài đến đường Hố Cục - LG 6m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,60

10.66

Mở mới đường Phước Sang 21 - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,70

10.67

Mở mới đường Chốt Mỹ - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,80

10.68

Mở mới đường lò gạch nối dài - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,59

10.69

Mở mới đường Bàu Rừng nhánh 1- LG 5m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,64

10.70

Mở mới đường Vàm Xà Mách, Nhánh 1 (nối dài)- LG 5m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,83

10.71

Mở mới đường Hố Cục- Nhánh 2 - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,94

10.72

Mở mới đường Phước Sang 1 - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,34

10.73

Mở mới đường Suối Cây Dầu - LG 5m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,64

10.74

Mở mới đường Bố Cây Trường - nhánh 1 (nối dài) - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,59

10.75

Mở mới đường Bố Cây Trường - nhánh 2 - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

0,67

10.76

Mở mới đường Bàu Nổ (nối dài) - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

2,10

10.77

Mở mới đường Bàu Vịt (nối dài) - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

1,60

10.78

Mở mới đường Bàu Chân Mẫn nối dài - LG 7m

Xã Phước Sang

DGT

2026-2030

1,10

10.79

Nâng cấp, nối dài đường An Bình 170

Xã An Bình

DGT

2021

0,19

10.80

Nâng cấp, nối dài đường An Bình 168

Xã An Bình

DGT

2021

0,92

10.81

Nâng cấp, nối dài đường An Bình 172

Xã An Bình

DGT

2021

0,08

10.82

Đường GTNT Cây Cam (Thửa 103 tờ 8 đến thửa 102 tờ 8 )

Xã An Bình

DGT

2022-2025

0,48

10.83

Đường GTNT Rạch Chàm (Thửa 51 tờ 70 đến thửa 30 tờ 70)

Xã An Bình

DGT

2022-2025

0,56

10.84

Đường GTNT Tân Thịnh (Thửa 23 tờ 49 đến thửa 71 tờ 40)

Xã An Bình

DGT

2022-2025

0,70

10.85

Đường GTNT Rạch Chàm (Thửa 224 tờ 26 đến thửa 346 tờ 27 )

Xã An Bình

DGT

2022-2025

0,68

10.86

Đường GTNT Cà Na (Thửa 267 tờ 16 đến thửa 50 tờ 25)

Xã An Bình

DGT

2022-2025

0,54

10.87

Đường GTNT Bình Tiến (Thửa 347 tờ 25 đến thửa 503 tờ 25)

Xã An Bình

DGT

2022-2025

0,60

10.88

Nâng cấp, nối dài đường An Bình 132

Xã An Bình

DGT

2021

0,65

10.89

Mở mới tuyến kết nối giữa ĐH 510 và ĐH516 mới - LG 12m (đường huyện)

Xã An Long

DGT

2026-2030

4,80

10.90

Mở mới đường nội bộ trong khu QH Trung tâm xã

Xã An Long

DGT

2022-2025

9,50

10.91

Mở mới đường Bể Nước nối dài - LG 6m

Xã An Thái

DGT

2026-2030

1,50

10.92

Mở mới đường Bàu Cạn nối dài - LG 6m

Xã An Thái

DGT

2026-2030

1,80

10.93

Mở mới đường Trường Sa - LG 6m

Xã An Thái

DGT

2022-2025

 

10.94

Các tuyến đường giao thông nông thôn khác (mở mới, nối dài)

Xã An Thái

DGT

2022-2025

15,00

10.95

Xây dựng mới đường dọc suối Giai đấu nối đường ĐH.510 đi An Long

Xã An Linh

DGT

2024

15,00

10.96

Đường ấp 9 số 4 (nối dài) - LG 6m

Xã An Linh

DGT

2026-2030

1,50

10.97

Đường ấp 30/4 số 28 (nối dài) - LG 5m

Xã An Linh

DGT

2026-2030

1,70

10.98

Đường nhánh của đường Bến Cây (nối dài) - LG 5m

Xã An Linh

DGT

2026-2030

1,20

10.99

Đường nhánh của đường ấp 6 - số 5 - LG 7m

Xã An Linh

DGT

2026-2030

0,60

10.100

Đường dọc suối nước trong

Xã An Linh

DGT

2026-2030

2,50

10.101

Đường giao thông nông thôn (Mở rộng/ nối dài)

Xã An Linh

DGT

2026-2030

15,00

10.102

Đường Suối Con nối dài

Xã Phước Hòa

DGT

2026-2030

0,98

10.103

mở mới đường khu mỏ sét

Xã Phước Hòa

DGT

2026-2030

0,34

10.104

Cầu Tam Lập 2 (từ cơ sở cai nghiện mà túy tỉnh Bình Dương -xã Tam Lập đi xã Tân Định huyện Bắc Tân Uyên)

Xã Tam Lập

DGT

2022

5,63

10.105

Mở rộng cải tạo điểm đen đường ĐT 750

xã Vĩnh Hòa

DGT

2026-2030

1,00

10.106

Mở rộng đường Bàu Đế (từ ĐH506 đến ĐH507)

xã Vĩnh Hòa

DGT

2022

3,85

10.107

Đường ven Suối Nước Trong (Đường Tân Hiệp 76) từ đầu xã đến đường ĐH 512

xã tân hiệp

DGT

2026-2030

6,70

10.108

Đường cầu An Linh - Tân Hiệp (đường Hố Đá) (Đường Hố Đá nhánh 3)

xã tân hiệp

DGT

2026-2030

1,30

10.109

Mở rộng và nối dài tuyến Tân Hiệp 46 từ lò gạch đến khu 50 ha

xã tân hiệp

DGT

2026-2030

0,86

10.110

Đường Tân Hiệp 50 nối dài (từ Cty súc sản đến ĐH 511)

xã tân hiệp

DGT

2026-2030

0,98

10.111

Đường Tân Hiệp 46 từ lò gạch đến khu 50 ha

xã tân hiệp

DGT

2026-2030

0,40

10.112

Đường Hố Đá nối dài

xã tân hiệp

DGT

2026-2030

1,20

10.113

Nối dài đường Tân Hiệp 23 (sau SVĐ) đến đường Suối Nhỏ (Cty gỗ Trung Đức)

xã tân hiệp

DGT

2026-2030

0,26

10.114

Đường Tân Hiệp 29 (Từ Nhà thờ Tân Hiệp - Cty Thiện Hưng)

xã tân hiệp

DGT

2026-2030

0,42

10.115

Xây dựng mới đường từ suối Giai đấu nối đường ĐH.510

xã An Linh

DGT

2025

1,20

10.116

Xây dựng cầu Ba Bi ( xã An Bình đi xã Tân Lập, huyện Đồng

Phú)

xã An Bình

DGT

2021

0,20

10.117

Xây dựng cầu Ba Điền (xã An Bình đi xã Tân Lập, huyện Đồng Phú)

xã An Bình

DGT

2021

0,20

10.118

Mở rộng đường Lê Văn Tám (LG10m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022

0,17

10.119

Mở rộng đường Kim Đồng (LG 10m)

TT Phước Vĩnh

DGT

2022

0,09

10.120

Cầu Suối Nước Trong

xã An Thái

DGT

2023

0,20

10.121

Dự án xây dựng đường và cầu Vàm Tư

xã Phước Hòa

       DGT

2021

0,80

10.122

Đường nội bộ trong Khu nhà ở nông thôn An Long

xã An Long

DGT

2021

17,68

10.123

Đường nội bộ trong Khu nhà ở Phú Lộc Gia

xã Vĩnh Hòa

DGT

2021

29,21

Trên đây là danh mục các công trình giao thông sẽ được nâng cấp mở mới tại huyện Phú Giáo. Và sắp tới Uniland sẽ triển khai các dự án đất nền tại khu vực này. Các anh chị quan tâm đầu tư bất động sản Phú Giáo hãy liên hệ đội ngũ Uniland real để được hỗ trợ tư vấn nhé.

>> XEM NGAY DỰ ÁN ĐẤT NỀN KHU ĐÔ THỊ TẠI HUYỆN PHÚ GIÁO
CÔNG TY CỔ PHẦN UNILAND 
Hotline: 0918 996 978
Fanpage: Nhà đất Bình Dương Bình Phước

Youtube: Nhà đất Bình Dương Bình Phước
Trụ sở chính: 158 Ngô Gia Tự, Phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một
HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN TẠI ĐÂY