GIAO 196HA ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE III

UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định cho Công ty Liên doanh Việt Nam - Singapore thuê 196,4 ha đất để xây dựng dự án khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III (giai đoạn 1).

UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định cho Công ty Liên doanh Việt Nam - Singapore thuê 196,4 ha đất để xây dựng dự án khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III (giai đoạn 1).

Cụ thể, cho Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thuê đất với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III (giai đoạn 1) với diện tích 1.964.472,5m2, trong đó:

Đất nhà máy, kho tàng 1.279.548m2, Đất hành chính - dịch vụ 173.721,3m2, Đất cây xanh mặt nước (cây xanh tập trung và cây xanh cách ly) 197.184,7m2, Đất hành lang an toàn đường điện 110kv là 33.065,3m2, Đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật 19.821,3m2, Đất giao thông trong khu công nghiệp 258.749,9m2, Đất giao thông đối ngoại 2.382m2.

Vị trí khu đất thuộc thuộc phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 03/01/2067.

Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore chịu trách nhiệm tổ chức thi công xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

VSIP III (giai đoạn 1) là khu công nghiệp sản xuất tập trung đa ngành nghề, trong đó ưu tiên khai thác loại hình công nghiệp công nghệ cao. Đây là khu vực gắn với khu trung tâm dịch vụ, điều hành của toàn khu công nghiệp và kết nối trục giao thông đối ngoại ĐT.746, ưu tiên xây dựng giai đoạn trước mắt để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.

Trước đó vào tháng 3/2022 dự án khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP III) với diện tích 1.000 ha đã được động thổ xây dựng. Dự án được xây dựng tại xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên) và xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên). Đây là dự án thứ 10 của VSIP đầu tư tại Việt Nam, các dự án trước đó nằm tại Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Bình Định.