Top tỉnh thành thu ngân sách lớn nhất miền Nam

Có 4 địa phương miền Nam có số thu ngân sách thuộc top 10 tỉnh thành có số thu lớn nhất cả nước.

Tổng hợp từ Cục Thống kê, Sở Tài chính các địa phương

TP. HCM là địa phương có số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lớn nhất miền Nam năm 2021 với 381 nghìn tỷ đồng. Đứng thứ hai là Bà Rịa - Vũng Tàu với số thu 69,46 nghìn tỷ đồng. Tỉnh Đồng Nai đứng thứ ba với số thu 63,7 nghìn tỷ đồng.

Các tỉnh tiếp theo trong top 10 lần lượt là Bình Dương, Long An, Trà Vinh, Bình Định, Bình Thuận, Bình Phước, Cần Thơ.

4 tỉnh thành miền Nam nằm trong top 10 địa phương có số thu lớn nhất cả nước là TP. HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương.

Kết quả thu ngân sách của các địa phương có số đứng đầu Miền Nam trong năm 2022 như sau.

TP. HCM

Thu ngân sách 10 tháng của TP. HCM ước đạt khoảng 392,8 nghìn tỷ đồng, đạt 101,6% dự toán năm.

Trong báo cáo trình Quốc hội, Chính phủ ước thu ngân sách năm 2022 của TP. HCM 426 nghìn tỷ đồng, thu vượt 40 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm.

Dự toán thu ngân sách năm 2023 là 469 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 80 nghìn tỷ đồng so với năm 2022. Trong bối cảnh kinh tế chững lại trong quý 4 và sụt giảm một số lĩnh vực cùng với dự báo khó khăn trong năm 2023 thì chỉ tiêu này là một thách thức lớn.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tính đến hết tháng 10/2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã vượt dự toán năm, đạt hơn 94 nghìn tỷ đồng, tương đương 131% dự toán và tăng 31,72% so với cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ và cao hơn bình quân cả năm gồm: sản xuất công nghiệp, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, kim ngạch xuất khẩu…

Đồng Nai

Đồng Nai chưa cập nhật số thu ngân sách trên toàn tỉnh luỹ kế 10 tháng năm 2022.

Theo Sở Tài chính, thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tính đến ngày 14/8/2022 là: 42,5 nghìn tỷ đồng, đạt 77% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Còn theo Cục Thuế Đồng Nai, sau 10 tháng năm 2022, toàn đơn vị thu ngân sách nhà nước được 38.043 tỷ đồng, đạt 98% dự toán pháp lệnh, nhưng giảm 6% so với cùng kỳ năm 2021.

Bình Dương

Trong tháng 10 năm 2022, ước thu mới ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 6.900 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng thu đạt 55.200 tỷ đồng , bằng 99% so với cùng kỳ, đạt 92% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xem thêm: Siêu dự án mới được triển khai tại Bình Dương